חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
  Guided Reading: Greek Philosophy  
0618-1031-07
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800362 גילמןתרגיל מר סופרין-ויגודה יהונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בתרגיל זה נקרא בצורה מעמיקה שני חיבורים מרכזיים בפילוסופיה עתיקה: הפיידון של אפלטון ועל הנפש של אריסטו. דרך קריאה קפדנית של יצירות אלו, נלמד כיצד יש לקרוא טקסטים פילוסופיים עתיקים. נעמוד על מושגי היסוד וננתח את הטיעונים העיקריים שמוצגים ביצירות אלו. כמו כן, נעמוד על כללי הכתיבה האקדמית, ונלמד כיצד יש לעשות שימוש בספרות משנית.
חובת התלמידים: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות משיעור לשיעור
ציון: השתתפות פעילה (הכוללת הגשת סיכומים) 10%, ושלוש עבודות קצרות 90%.

Course description

This class is devoted to a close reading of two fundamental works in ancient philosophy : the Phaedo of Plato and On the Soul of Aristotle. The class aims at teaching the students how to read and interpret ancient philosophical texts. We will explore the main arguments presented in these works and study the basic concepts. Furthermore, this class is intended to acquaint students with the basic skills of academic writing and to teach them how to approach and use secondary literature.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-1031-07 קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית
Guided Reading: Greek Philosophy
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר סופרין-ויגודה יהונתן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת