חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לפילוסופיה פוליטית
  Introduction to Political Philosophy  
0618-1019-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1800-2000144 גילמןשיעור ד"ר שרון אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם
מטלות: מבחן
מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם
Course description
The course will present the central concepts, issues, and theories of Western political philosophy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת