חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לפילוסופיה של השפה
  Introduction to the Philosophy of Language I  
0618-1015-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600326 גילמןשיעור ד"ר מטר ענת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הניסיון להבין את מהות השפה מאפיין את המחשבה הפילוסופית לאחר משבריה במאה התשע-עשרה, ולפיכך כרוך גם בשאלת אפשרויותיה של הפילוסופיה. בשיעור המבוא מוצגות בפני התלמיד סוגיות יסוד – מהי משמעות, מהו הקשר בין שפה ועולם וכיצד קשורות שפה ומחשבה – תוך הדגשת השאלה על מהות הפילוסופיה עצמה לאור תפישות השפה החדשות. הסקירה נושאת אופי היסטורי ומתמקדת בפילוסופיה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20, בזרם המכונה "פילוסופיה אנליטית". הפילוסופים הנלמדים: פרגה, ראסל, קרנפ, ויטגנשטיין. סילבוס מפורט יועלה לאתר הקורס לפני תחילת הסמסטר.
דרישת קדם: מבוא ללוגיקה
השיעור יסתיים במבחן.
Course description
Attempts to understand the nature of language characterize philosophical thought after philosophy's crises during the 19th century. They therefore involve the question of the possibilities open to philosophy. In the introductory course to the philosophy of language we'll discuss such fundamental questions as 'what is meaning?' and 'what is the relation between language, thought and world', putting a special emphasis on the linkage between them and the question of the essence of philosophy itself. We'll focus on the period of the first half of the 20th century, in the analytic tradition. Philosphers read: Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת