חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא ללוגיקה פילוסופית
  Introduction to Philosophical Logic  
0618-1010-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר לנצט רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את היכרות התלמידים עם תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון, וכן לסקור מספר נושאים נוספים מתחום הלוגיקה אשר לא נדונו בקורס המבוא הכללי. בין הנושאים שיטופלו בקורס: מושגי-יסוד בתורת-הקבוצות; תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות, כולל מערכת-הוכחה וסמנטיקה; לוגיקות מודאליות תחשיב-פסוקיות; פרדוקסים לוגיים וסמנטיים.
לימוד הקורס כולל הכנה של כ-13-10 עבודות בית, ובחינת סיום. שיעור הגשת התרגילים ישוקלל לציון הסופי במשקל של 10%, במקרה שציון זה יהיה גבוה מהציון בבחינת הסיום. יתר הציון יקבע על-ידי הבחינה.
דרישות-קדם: מבוא כללי ללוגיקה.
הקורס אינו מומלץ לתלמידים שהתקשו בקורס המבוא.
Course description
The aim of this course is to enhance the students’ knowledge of the first-order predicate calculus, as well as to survey a number of other topics that were not discussed in the general introductory course. Among the topics to be studied: elementary set-theoretic notions; the first-order predicate calculus with identity, including a proof system and semantics; propositional modal logics; semantic and logical paradoxes.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-1010-01 מבוא ללוגיקה פילוסופית
Introduction to Philosophical Logic
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר לנצט רן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת