חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנת קריאה (וכתיבה) מגדרית
  Reading Gender  
0608-3406-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1600-1800320 גילמןסדנה ד"ר גבע יונוביץ שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תקציר:
במסגרת מחקר בתכנית ללימודי נשים ומגדר נדרשות הסטודנטיות הן לגלות בקיאות בתוכן הקורפוס המרכזי של ספרות המחקר בתחום דעת נבחר והן לבחון ולנתח מקורות מן הפרספקטיבה של המגדר. מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות כלים לפיתוח קריאה ביקורתית במקורות אלה ושכלולה על בסיס קריאה משותפת במבחר מאמרים, תוך התנסות ביצירת דיון אינטגרטיבי, גיבוש רעיון וביסוסו באופן משכנע והצגתו באופן בהיר וקוהרנטי.

דרישות הקורס:
קריאה שוטפת על פי רשימת הקריאה, גילוי מעורבות בדיונים בכיתה, הכנת תרגילים קצרים במהלך הסמסטר והגשת חיבור בסיומו.

תאריך הגשת עבודה:

28.03.17

 

 

Course description

The main goal of the course is to introduce students of the Women and Gender Studies Program the conventions of academic reading (and writing) and to provide and sharpen critical reading (and writing) skills, via reading and analyzing texts, integrate several sources and building an argument based on secondary source materials.  

 

Course requirements: participation in class discussions, writing exercises, final paper.The main goal of the course is to introduce students of the Women and Gender Studies Program the conventions of academic reading (and writing) and to provide and sharpen critical reading (and writing) skills, via reading and analyzing texts, integrate several sources and building an argument based on secondary source materials.
Course requirements: participation in class discussions, writing exercises, final paper.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת