חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל
  Between Cultural and Structural: Gender in Arab Society in Israel  
0607-5419-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1600211 רוזנברגסמינר ד"ר יחיא-יונס תגריד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

תקציר:הקורס עוסק במגדר וביחסים מגדריים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל כמתעצבים כתוצאה מגורמים תרבותיים וגורמים מבניים, תוך שהוא מכיר לסטודנטיות/ים את מאפייני חברה זו ומציג את השינויים שהשפיעו/משפיעים על מגדר ויחסים מגדריים בתוכה על ציר של זמן. במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים יתוודעו לגישות תיאורטיות, כלים אנליטיים ומחקרים אמפיריים בנדון ובאמצעות הסתכלות על סוגיות ותחומי חיים עיקריים כמו משפחה, חינוך והשכלה, תעסוקה, פוליטיקה, תקשורת, אזרחות, בריאות, אלימות, החברה האזרחית ועוד.
הרכב ציון וחובות הקורס:
מטלות ביניים:
א. נוכחות חובה ב 80% מהמפגשים;
ב. קריאה שבועית רציפה;
ג. הצגת פריט קריאה מהסילבוס בכיתה;
מטלה סופית:
ד. עבודה (פרו-סמינריונית או סמינריונית) בתיאום מראש עם המרצה (100% מהציון).

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 14.05.17

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת