חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה
  Internship Course Gender Diagnosis and Intervention in Organizations: Theory  
0607-5418-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600101 ביה"ס לשפותסדנה גב' בן-אליהו הדס
ד"ר לרר זאב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

תקציר:
קורס ההתמחות בייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים הוא פרויקט משותף של התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ושל 'הדבר הבא' - תכנית המתמחות/ים הגדולה בארץ אשר הוקמה ביוני 2012 על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומופעלת על ידי עמותת "אלומה".
נשים חוות במהלך חייהן התעסוקתיים מגוון של פרקטיקות מגדריות שמתקיימות בארגונים בהם הן עובדות ונתפסות כ"טבעיות". פרקטיקות אלה הן בעלות השפעה על אופי ותנאי עבודתן, שכרן, מיקומן הארגוני, תהליכי הקידום ותהליכים של הערכה מקצועית, יכולתן לשלב קריירה עם הורות, כמו גם ביטויים של הטרדה מינית, ועוד, ועוד.
בקורס נלמד היבטים תיאורטיים לצד התמחות מעשית בהטמעת נקודת המבט המגדרית והחשיבה המגדרית בארגונים במטרה לאבחן את הפרקטיקות המגדריות ולגבש דרכי התמודדות עמן. הקורס מיועד לנשים וגברים שמעוניינות לרכוש עמדת השפעה מגדרית בארגונים, בין אם כבעלות תפקיד רשמי בתחום (כגון ממונות מעמד האישה, יועצות לשוויון מגדרי, ממונות על מניעת הטרדה מינית, ממונות אחריות חברתית או גיוון, ואף בתחום משאבי האנוש), ובין אם כחברות בארגון המבקשות לפעול כסוכנות לשינוי מגדרי.
הקורס מקנה 4 שעות אקדמיות (2 שעות עיוניות ו-2 שעות התמחות מעשית).

מטלות:
• השתתפות ב- 4-5 סדנאות הכנה לעולם העבודה אשר יועברו על ידי מנחים מטעם 'הדבר הבא' (חלק מהסדנאות יועברו בסמסטר א').
• ביצוע התמחות בארגון (איתור הארגונים בהן תבוצע ההתמחות והשיבוץ אליהם יעשה על ידי רכז/ת התכנית 'הדבר הבא') בהיקף של יום בשבוע במהלך סמסטר ב'.
• נוכחות אישית ב-80% ממפגשי הקורס (סמסטר ב').
• הצגת דוגמאות מתהליך האבחון המגדרי במסגרת הדיונים בכיתה.
• עבודה מסכמת – כתיבת עבודה מסכמת על בסיס אבחון מגדרי שיבוצע במסגרת ההתמחות המעשית. העבודה המסכמת היא מטלה אישית.
Course description

Internship Course

 Gender Diagnosis and Intervention in Organizations:

 Theory and Practice

 06075418

 Dr. Zeev Lerer and Hadass Ben-Eliyahu

 

This course on Gender Diagnostics and Intervention in Organizations is a joint project of the Gender Studies Program at Tel Aviv University and the Next Step initiative, the largest internship program in Israel, which was established in June 2012 by the Rothschild Caesarea Foundation and is operated by Aluma.

In their work life, women experience diverse gendered practices which are perceived as the natural order of organizational life. These practices shape and determine women's working conditions, salary, organizational placement, promotion opportunities, professional evaluation, work-family balance, incidents of sexual harassment, and many more aspects of their work and professional lives.

The course will combine theoretical aspects alongside practical experience in implementing gender perspectives in organizations, diagnosing gender practices, and formulating ways of dealing with them. The course is designed for women and men interested in becoming active and influential agents of gender equality in organizations , either in an official role in the field (such as an advisor of gender equality, officer of social responsibility, or human resources), or as members of the organization.

The course provides four academic hours (2 theoretical hours and 2 hours of practical expertise).

Tasks:

• Attending 4-5 workshops conducted by the Next Step,  preparing students to make the transition from higher education world to employment world (some of the workshops will be conducted during the first semester).

• Internship in an organization (identifying relevant organizations and placement will be conducted by the Next Step coordinator), one day a week during the semester.

 • Attending and actively participating in 80% of course meetings (spring semester).

 • Presentation of organization's gender diagnosis in class (based on the internship).

 • Final Paper - Writing a final paper on the basis of gender diagnosis carried out as part of the internship. The final project is a personal task.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0607-5418-01 יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה
Internship Course Gender Diagnosis and Intervention in Organizations: Theory
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' בן-אליהו הדס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת