חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פענוח נקודות מבט
  What Do We Do About the Men? Recruiting Partners in Initiatives for Gender Equal  
0607-5417-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800101 כיתות דן דודסמינר גב' בן-אליהו הדס
ד"ר לרר זאב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

תקציר:
אחת הסוגיות המרכזיות המעסיקה אקטיביסטיות וארגונים פמיניסטיות כיום היא השאלה כיצד מגייסות ורותמות שותפים (ושותפות) למהלכים של שינוי מגדרי וקידום שוויון מגדרי בארגונים. עבור נשים הזיהוי עם אג'נדה פמיניסטית עלול להיות בעל מחירים ארגוניים משמעותיים, ובמקביל קיים קושי לגייס לגיטימציה לקיומה בארגון ולרתום שותפים.ות בעלי השפעה שיסייעו בפועל בקידום שוויון.
הסמינר יעסוק בפרקטיקה הפמיניסטית של פיענוח נקודת המבט (POV) של האחר(ת) ככלי מרכזי לגיוס תמיכה ורתימת שותפים, גברים ונשים, לתהליכים ומאמצים של שינוי מגדרי בארגונים. בחלק העיוני של הסמינר נעמוד על תפקידה של היכולת לפענח נקודות מבט בשיבוש ובשינוי מערכי כוח המתחזקים פרקטיקות ארגוניות ממגדרות. בחלק ההתנסותי נלמד ונתרגל כלים וטכניקות יישומיים לפענוח של נקודות מבט לצורך גיוס שחקנים.ות מוסדיים.
הסמינר מקנה 4 שעות אקדמיות. הוא פתוח גם לתלמידות שהשתתפו בעבר בסמינר "הטמעת חשיבה מגדרית" ומהווה המשך שלו.

מטלות:
• נוכחות אישית ב-80% מהמפגשים והשתתפות פעילה בדיונים בכתה.
• עבודה סמינריונית –עבודת מחקר אישית בהתאם למושגים והמתודולוגיה הנלמדים בקורס. אופי העבודה יגובש באופן אישי עם המרצות.
• הצגת פרויקט המחקר לדיון משותף בכיתה.
Course description

What Do We Do About the Men? Recruiting Partners in Initiatives for Gender Equality: The Practice of Understanding Points of View

 

 0607-5317

 Dr. Zeev Lerer and Hadass Ben-Eliyahu

One of the main issues feminist activists and organizations are occupied with today, is how to recruit partners to support and participate in initiatives to promote gender equality in organizations. For women, to identify themselves with a feminist agenda may bring about a significant organizational price. Moreover, it is difficult to legitimize such an agenda in the organization and to gain support for it from influential organizational players.
 
The seminar will address the practice of deciphering and understanding the Other's Point of View (POV) as a central tool for recruiting and mobilizing support of partners, men and women, in processes and efforts to change gendered practices in organizations. In the theoretical part of the seminar we will discuss the role of POV analysis in disrupting organizational power relations that sustain gendered practices over time. We will introduce applied tools and techniques for deciphering POV, and the students will practice using them for recruiting institutional partners.
 
The seminar provides four academic hours.  
 
Tasks:
• Attending 80% of course meetings and actively participating in classroom discussions.
• Final paper – a personal research paper in which students will apply the concepts and methodology studied in class. The specific topic will be discussed and approved by the lecturers.
• Presentation and discussion of the research project in class.

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת