חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרנית
  The History of Gender and Sexuality: Women Men and Children - 1800-Present  
0607-5413-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200212 רוזנברגסמינר ד"ר שפירא מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מיניות ומגדר: גברים, נשים וילדים בהיסטוריה של אירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום

סמינר מ.א. זה עוסק בסוגיות בהיסטוריה של מגדר ושל מיניות באירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום. הסמינר יבחן לעומק את התרומה החשובה והחלוצית של לימודי מגדר ומיניות ושל היסטוריה ותיאוריה קווירית להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. נעסוק בנושאים כגון: היברידיות, השתנות ונזילות מינית במאה ה-18; מיניות, אצולה ומלוכה; המהפכות המודרניות והבטחה לשוויון מגדרי; המדיקליזציה של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות; התפתחות הפמיניזם המודרני; עיור והמיניות המודרנית; תיעוש, צרכנות, נשים וגברים; המשפחה הוויקטוריאנית ומיניות ויקטוריאנית; פסיכואנליזה, רפואה וההבדלים בין המינים; מדע ומיעוטים מיניים; גברים, נשים ומלחמות העולם ומגדר וגיוס למען האומה; יחסי הורים וילדים בראי היסטוריה מגדרית; נשים וגברים תחת משטרים אוטוריטריים ודמוקרטיים; מגדר ומדינת הרווחה; ושנות ה-60 והמהפכה המינית, ומגדר בעידן האינטרנט.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית / רפרט 

מרכיבי הציון באחוזים: נוכחות, השתתפות, בחירה ואישור נושא עבודה 30%, ציון עבודה  (רפרט או סמינר) 70%

 

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 14.05.17

Course description
 The History of Gender and Sexuality: Women, Men and Children, 1800-Present
Course description
This graduate seminar explores the history of gender and sexuality in Modern Europe from the 18th century to the present. We will examine the important contribution of gender studies, studies of the history of sexuality, and queer history and theory to the understanding and rewriting of modern history. Topics will include: sexual hybridity in the 18th century; sexuality, aristocracy and the monarchy; the modern revolutions and the promise of gender equality; the medicalization of homosexuality; the development of modern feminism; sex and city life; industrialization, consumption and gender; modern science and sexual minorities; men, women and total wars; the historical development of parent-child relations; men and women under authoritarian regimes; gender and the welfare state, and the 1960s and the sexual revolution.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת