חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנת מחקר לתואר שני
  Research Workshop for MA Students  
0607-5300-02
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200220 גילמןסדנה פרופ הקר דרור דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסדנה היא להקנות לתלמידות תואר שני כישורי ניתוח וכתיבה מתקדמים של עבודות אקדמאיות במדעי הרוח והחברה זאת תוך חשיפתן לעשייה האקדמית המובילה והחדשנית ביותר בתחום המגדר בארץ ובעולם.

מרכיבי הציון באחוזים:
שני ניירות עמדה (5% כל אחד)
הצהרת כוונות (10%)
עבודה מסכמת (80%)

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 1.10.17

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0607-5300-02 סדנת מחקר לתואר שני
Research Workshop for MA Students
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ הקר דרור דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת