חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סיפורי חניכה בספרות המערב
  Narratives of Formation and the Bildungsroman in Western Literature  
0602-6178-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400211 כיתות דן דודסמינר ד"ר הראל מעין
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סיפורי חניכה בספרות המערב
ד"ר מעין הראל
סמינריון לתואר שני

נרטיבים של חניכה והתבגרות הם מן הבולטים בספרות ובתרבות. במרכזם מצויה לרוב דמות פגיעה של ילד או נער, הנאלץ להתמודד עם יתמות או נטישה, להתגבר על מכשולים, להשתלב בחברה ולגבש זהות.
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק במוטיבים של חניכה במיתוסים ובמעשיות, ונקרא כמה סיפורים קצרים שבמרכזם עלילות חניכה והתבגרות. בהמשך נתמקד בז'אנר המכונה רומן החניכה, או ה-Bildungsroman, שצמח בגרמניה במאה ה-18 והפך לאחר הבולטים בספרות העולם. נתוודע להקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שבתוכם התפתח רומן החניכה, ולמאפייניו התוכניים והצורניים הבולטים. נדגיש בעיקר את המתח העולה ממנו בין הפרטי לקולקטיבי, ואת המשמעויות הלאומיות, המגדריות, המעמדיות והפסיכולוגיות שעשויות להיות לכך. נדון גם ברומן החניכה הנשי ונעמוד על ההבדלים בינו לבין המודל הגברי הקלאסי של רומן החניכה. בחלקו האחרון של הקורס נתייחס לשינויים שהתחוללו ברומן החניכה במעבר למאה העשרים, ובעיקר – לעמדה הסרבנית של גיבוריו, המסרבים להתבגר, ובכך קוראים תגר על הנחות היסוד של הז'אנר.
לצד מעשיות וסיפורים קצרים, נקרא בקורס שלושה רומנים: תקוות גדולות מאת צ'רלס דיקנס וג'יין אייר מאת שרלוט ברונטה, שדרכם נעסוק ברומן החניכה במאה-19, וספר הדקדוק הפנימי מאת דוד גרוסמן, שבאמצעותו נדון ברומן החניכה המודרני ובמאפייניו. כמו כן, נקרא מאמרים תיאורטיים כלליים ומאמרי ביקורת העוסקים בל אחת מן היצירות.
Course description
Narratives of Formation and the Bildungsroman in Western Literature
Dr. Maayan Harel

Narratives of formation and maturation were always fundamental for literature and culture. Usually, it represents a vulnerable young protagonist who must overcome familial and social obstacles such as parental desertion, abuse or social rejection, acquire independence and respectable mature identity.
The seminar will open with motifs of formation in myths and fairy tales, and dealing with some coming-to-age short stories. Later, our discussion will focus on the Bildungsroman, which became a major and highly popular subgenre of the novel – we will introduce the historical and cultural contexts of its appearance and its formal and content-related conventions. This genre offers a meeting point between the private and the collective, and we will discuss the ideological, national, gendered and socio-economic implications of this tension, and its variations in the female Bildungsroman. Finally, we shall explore the subversive function of the modern Bildungsroman.
We shall read closely in class three novels of formation: Charlotte Brontë’s Jane Eyre, Charles Dickens’s Great Expectations, and David Grossman's The Book of Intimate Grammar, in addition to theoretical and review articles.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6178-01 סיפורי חניכה בספרות המערב
Narratives of Formation and the Bildungsroman in Western Literature
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר הראל מעין

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת