חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני בספרות ילדים
  Xxxxxxxxxx  
0602-6165-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400262 גילמןסמינר פרופ דר יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני בספרות הילדים (2 ש"ס)
פרופ' יעל דר
 

ספרות הילדים נתפסת כשולית לספרות המבוגרים, כמגיבה באיחור ובשמרנות למגמותיה ולחידושיה הפואטיים של "אחותה הבכירה". קהל הקוראים הרשמי שלה, הילדים, נתפס ככזה הקורא קריאה "חלקית", "מוגבלת", "תמה", הנחות  המקנות ליוצריה המבוגרים יתרון פואטי מובנה ופוטנציאל מניפולטיבי ייחודי.  יתרון דורי נוסף  מיוחס לקוראים המבוגרים, המתווכים את טקסטים לילדים. אלה נחשבים כמי, שבניגוד לילדים, קוראים את הטקסט "קריאה שלמה", "מושכלת".

 

הנחת המוצא של הסמינריון הוא שהשוליות המיוחסת לספרות הילדים והמעמד הפטרוני של הכותבים והקוראים המבוגרים כלפי הקהל הרשמי שלה מקנים לספרות הילדים פוטנציאל חתרני ייחודי בתרבות. הנחת מוצא נוספת היא שהחתרנות עצמה – ניסוחיה, תכניה ואופני פרשנותה – היא תלוית זמן ומקום. במהלך הסמינריון ננתח גילויי חתרנות שונים בספרות הילדים של ארצות המערב, תוך התייחסות להקשרים התרבותיים שבתוכם הם נוצרו. במקביל נקרא ספרות מחקרית רלוונטית.

 

Course description

Under the Cover of Marginality: The Subversive Potential of Children’s Literature (2 Academic Points)

 

Children’s literature is often seen as inferior to adult literature – a late and conservative respondent to the poetic trends and innovations of its "older sister”. Its official readership is perceived as “limited” and “naïve”, thus offering its adult writers an inherent poetic advantage and a unique potential for manipulation. Another generational benefit is attributed to the adults who convey the texts to the children. These adults are considered “full” and “intelligent” readers.

 

The course’s premise is that the marginality of children’s literature and the patronizing position of adult writers and readers lend children’s literature a unique subversive position. Another assumption is that this subversion – its language, contents and interpretation – is time- and place-specific. In the course, we will analyze various expressions of subversive Western children’s literature, while addressing the cultural contexts in which they were created. The reading of primary texts will be supported by relevant secondary sources.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6165-01 בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני בספרות ילדים
Xxxxxxxxxx
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ דר יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת