חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינו
  Child labor and childhood: from the industrial revolution to the present day  
0602-6157-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600211 כיתות דן דודסמינר ד"ר צוקרט-פפרמן טליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינו
ד"ר טליה פפרמן

עבודת ילדים הייתה חלק בלתי נפרד מהכלכלה של משקי הבית ושל המדינה באנגליה של שלהי המאה ה-18 והמאה ה-19. ילדים, בדומה למבוגרים, עבדו בכל ענפי הכלכלה ותרמו לפרנסת המשפחה. השינויים הטכנולוגים שהתרחשו במהלך המהפכה התעשייתית הובילו לא רק לשינוי בדפוסי העבודה, כי אם גם לשינויים מואצים בתפיסות חברתיות של המושגים 'עבודה', 'ילדות', ו'זכויות'. כתוצאה מכך חלו בבריטניה, ולאחר מכן בעולם המערבי כולו, שינויים מהותיים ביחס למהותה של הילדות עצמה, למקומם של ילדים במשפחה ולתפקידן של החברה והמדינה בהגנה על ילדות זו.
הקורס יעסוק בשינויים שחלו מאז תחילת המאה ה-19 במושגים 'עבודה' ו'ילדות', ברפורמות החברתיות והמשפטיות שהתרחשו במהלך התקופה בנושאים אלו ובשינויים שחלו באופייה של עבודת ילדים תוך התמקדות במקרה הבריטי.
 

Course description

Child labor and childhood: from the industrial revolution to the present day
Dr. Talia Pfefferman

Child labor has been inseparable from the household economy in England at the turn of the 19th century. Children worked in all economic sectors, contributing their share to the family's subsistence. Technological innovations that propelled the industrial revolution changed not only work patterns, but also social perception concerning the meaning of 'work', 'childhood', and 'rights', leading to profound transformations in attitudes towards very definition of childhood, children's place in the family, and society's role in enabling and protecting such childhood in the UK, and in the entire Western world.
The course deals with the changes that have occurred since the early 19th century in the concepts of 'work' and 'Childhood', in the relevant social and legal reforms that occurred during this period and in the changes in the nature of child labor by focusing on the British case study. 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6157-01 עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינו
Child labor and childhood: from the industrial revolution to the present day
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר צוקרט-פפרמן טליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת