חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אלה הקטנים ,יהיו גדולים, ויהיו עברים
  These Little Kids Will be Grownups and Will Become Hebrew  
0602-6148-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200260 גילמןסמינר פרופ שביט זהר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אלה הקטנים ,יהיו גדולים, ויהיו עברים
פרופ' זהר שביט

במסגרת הקורס נבחן, על פי חומר מקורות מגוון, את מאפייניה של המפה הלשונית של היישוב היהודי בארץ ישראל ואת מידת הטוטליות של "פרויקט העבריות". על סמך חומר המקורות נשאל, באיזו מידה התגשם במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי "פרויקט העבריות", הנחשב, ובצדק, להישג חסר תקדים של התנועה הציונית.
הדיון בקורס יתבסס על נתונים ועדויות ממקורות שונים: יומנים, זיכרונות, מכתבי אזרחים לרשויות, סיפורי אנקדוטות, תפריטים של מסעדות, סטטיסטיקות שונות, נתונים על שאילת ספרים בספריות, ניירות עמדה, נתונים על יבוא ספרים לארץ, משאלים ושאלונים, מודעות בעיתונים, סקרים ומאמרים שונים בעיתונות וראיונות עם מי שגדלו בארץ בתקופת המנדט ובעשורים הראשונים של המדינה.

Course description

These little kids will be grownups and will become Hebrew
Zohar Shavit

In the framework of the course we will examine diverse sources in order to discuss the linguistic map of the Jewish Yishuv in Erezt-Israel and to explore the extent of the totality of the "Hebraization" project On the basis of a variety of sources we will ask to what extent the "Hebraization" project, considered justly as an unprecedented achievement of the Zionist movement, was realized in the private and the public spheres.

Discussions will be based on various data and evidences: journals, memoires, biographies and autobiographies, private letters, position papers, private and public documents, books lending, statistics and surveys, archival material, newspaper articles and ads, and in depth interviews, conducted with people who grew up in the Yishuv and during the first decades of the State of Israel.
 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6148-01 אלה הקטנים ,יהיו גדולים, ויהיו עברים
These Little Kids Will be Grownups and Will Become Hebrew
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ שביט זהר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת