חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בין עולים למהגרים: ספרות הילדים והנוער הישראלית קולטת עלייה
  The Immigration Experience in Israeli Books for Children  
0602-6138-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800361אגילמןסמינר ד"ר הלוי רימה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בין עולים למהגרים: ייצוג הגירה ומהגרים בספרות הילדים והנוער הישראלית
ד"ר רימה שיכמנטר

בקורס נבחן את אופני הייצוג של חוויית ההגירה בטקסטים ספרותיים לילדים ולנוער שראו אור בישראל החל מסוף שנות הארבעים עד לתחילת המאה העשרים ואחת.
החברה הישראלית היא חברת מהגרים, שההגירה –כלומר עלייה – מקבלת בה משמעות אידאולוגית. מסיבה זו הרבתה ספרות הילדים והנוער שראתה אור בארץ לעסוק בנושא, ולתאר את חוויותיהם של הקולטים, ובשלבים מאוחרים יותר – גם את אלה של "הנקלטים" עצמם. בקורס נבחן את הנארטיבים של סיפורי הקליטה וההיקלטות ואת השינויים שחלו בהם במהלך השנים. במרכז הדיון יעמדו שאלות הקשורות לאופן שבו מייצגים הטקסטים את חוויות ההגירה וסוגיות של זהות ואחרוּת, אקולטורציה, לאומיות ואתניות ועוד.
בקורס נקרא מיצירותיהם של אליעזר שמאלי, ימימה אבידר-טשרנוביץ, דבורה עומר, סמי מיכאל, אלי עמיר, דורית אורגד, גילה אלמגור, אורי אורלב ואחרים.
 
Course description
The immigration experience in Israeli books for children
Rima Shikhmanter

The course will examine representations of the immigration experience in Israeli literature for children, published between the 1940s through the beginning of the 21st century.
Israel is an immigrant society, where immigration bears an ideological meaning. Israeli books for children and youth are therefore preoccupied with the issue of immigration as experienced by the inhabitants of the country and by the newcomers themselves. The course will explore the narratives that have formed this experience and the changes they have undergone throughout the years, while addressing issues such as national identity, national and ethnic acculturation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת