חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טקסטים במחקר התרבות
  Texts in Culture Research - A Reader  
0602-6121-02
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1400260 גילמןסמינר פרופ שביט זהר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

טקסטים במחקר התרבות
פרופ' זהר שביט

באמצעות קריאה במבחר של מאמרים מחקריים וחומרים תיעודיים שונים (בעיקר מן המדיה הכתובה והאלקטרונית), דן הקורס בארגון הסמיוטי של מכלול הפעילויות החברתיות של הפרט ותוצריהן.
לאחר דיון במושגי היסוד הבאים: מבנה של מערכות סימנים, המשגה סמיוטית לעומת המשגה פסיכולוגית, הביטוס, שדה, מוסד וקוד, ארגז כלים, ייצוג עצמי וניהול רושם, נקרא מאמרים שעניינם פרקטיקות שונות של חיי הפרט בחברה: כיצד בוחרים מזון וכיצד אוכלים, כיצד מגדלים ילדים, מפתחים טעם, מבלים את שעות הפנאי, מקיימים תקשורת, אוהבים, מקיימים זוגיות, חולים ומתים; וכיצד הפרקטיקות האלה ממודלות בתרבויות שונות באופנים שונים.
 

Course description

Zohar Shavit
Texts in Culture Research – A Reader 2017

We will read a selection of research articles and various texts taken mostly from printed and electronic media, in order to analyze the semiotic structure of social activities of the individual and their products.

After discussing basic concepts such as the structure of semiotic systems, semiotic conceptualization versus psychological conceptualization, habitus, field, institution and codes, tool box, presentation of the self and impression management, we will read articles that deal with the practices of the daily life of the individual in a certain society. Here we will deal with issues of food and eating habits, child care, leisure and taste, social codes in the public sphere, the construction of the human body, love, sex, romantic relationships, illness and death, and how these practices are organized and structured according to cultural models and repertoires in a given time and space.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת