חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות
  Girl's Audience in an Era of New Media Technologies  
0602-6119-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200262 גילמןסמינר ד"ר ברק-ברנדס סיגל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות
ד"ר סיגל ברק-ברנדס

הקורס יתמקד בשאלת מאפייניו וייחודיותו של הקהל הנשי הצעיר. נפתח בהבנה לגבי חשיבות המדיה והתרבות הפופולארית בהבניית זהות (ובכלל זה גם זהות מגדרית).
נמשיך בסקירת השיח ואופני ייצוג (משתנים) של נערות במדיה ובתרבות הפופולארית במערב.
במקביל נכיר שינויים שחלו (משנות ה-70 ואילך) בתפיסה התיאורטית והמחקרית ביחס לקהלי המדיה בכלל, תוך התמקדות בתרומת הפמיניזם לשדה המחקר הקולנועי והתרבותי של קהלים מגדריים. נתמקד בתרומת לימודי נערות ((Girls' studies להכרות עם קהל זה ונתוודע לאופני צפייה ולהנאות צפייה של קהל הנערות. נעסוק גם במקומן הייחודי של נערות לא רק כצרכניות אלא גם כיצרניות תרבות (prosumers) בסביבה התרבותית-טכנולוגית העשירה שמאפשרת 'ווב 2.0'.

הסמינר יתבסס על קריאת טקסטים תיאורטיים ומחקריים וניתוח דוגמאות מתכני מדיה שונים טלוויזיוניים, קולנועיים, פרסומיים, מוסיקליים (קליפים) ועוד.
עבודות הסמינר והרפרטים יתמקדו בדרכי הפרשנות של נערות ישראליות בהקשר של תכני מדיה שונים ודימויי הנערות שהם מציגים, או בניתוח טקסטים שיצרו בעצמן.
Course description
Girl's Audience in an Era of New Media Technologies
Dr. Sigal Barak-Brandes

The course will focus on the attributes and uniqueness of the young feminine audience as an audience which uses and creates culture in 'web 2.0' era. We will start with an understanding of the connection between media, popular culture and identity construction (including gender identity).
We will continue into the discourse about girls in the western media and popular culture, while acknowledging their popular and common images.
The course will introduce the students to the main changes of thought and research regarding media audiences while focusing on the unique contribution of Feminism to the study of gender audiences of film and culture.
We will focus on the development of Girls' studies and their contribution to the knowledge about that audience and its cultural pleasures. The course will also provide a discussion about the unique place of girls as both cultural consumers and producers (prosumers) in the Twenty-first century and in the intriguing cultural-technological environment which web 2.0 enables.
The seminar papers will research interpretation patterns used by Israeli teenage girls regarding different media contents and images, or alternatively, the papers will try to analyse the texts which girls self-produce.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת