חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ילדים וחוויית הילדות בעולם הקלאסי
  Children and Childhood in the Classical World  
0602-6116-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600450 גילמןסמינר ד"ר האוסקר פיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ילדים וחוויית הילדות בעולם הקלאסי
ד"ר פיה האוסקר

הסמינר יעסוק בעולמם של ילדים (paides) ובחוויית הילדות (paideia) ביוון הקלאסית במאות החמישית והרביעית לפסה"נ, משלב הלידה ועד גיל הבגרות המינית. במהלך הקורס נדון בתפיסות של בני התקופה בנושא העמדת הצאצאים וההחלטה לגדלם, בדימויו של הילד, במעמדו החוקי והמשפטי ובדרכי חינוכו כבגיר עתידי. כמו כן, נתוודע למגוון דגמי הורות, לדפוסי היחסים שנרקמו בין המבוגרים לילדים בתוך ומחוץ לתא המשפחתי ולמקומם המיוחד של הילדים בחיי הדת והציבור. במוקד הדיון יעמדו יחסי הגומלין שנרקמו בין המציאות הפוליטית, התרבותית והסוציו-מגדרית של התקופה הנידונה לבין הבנייה ועיצוב עולמו של הילד על ידי המבוגרים.
הדיונים ילוו בקריאה ביקורתית של מקורות ראשוניים (בתרגום) ושל ספרות מחקרית עכשווית.
דרישות הקורס:
השתתפות פעילה בקורס
קריאה שוטפת של מאמרים ושל חומר המקורות
הצגת ניתוח של טקסט מקור בכתה ( 20% מהציון הסופי)
כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית (80% מהציון הסופי)

Course description
Children and childhood experience in the classical world

The seminar will investigate the world of children (paides) and the experience of childhood (paideia) in classical Greece (fifth and fourth centuries BCE) from birth to puberty. The course will discuss contemporary perceptions regarding offspring and decisions about childrearing, the image of the child, children's legal status, and the various ways a child is groomed for citizenship. In addition, we shall examine patterns of relationships formed among children and adults in family and society, and the place of children in religious and civic activity. The focus of discussion will be referenced to interrelations of the political, cultural, social and gendered contemporary reality and the construction and formulation of the stage of childhood by adults.
Discussions will be accompanied by critical reading of primary sources (in translation) and contemporary research literature.


Course Requirements

Attendance and participation in class
Close reading of primary texts and research material
Presentation and analysis of a primary text (20% of the final grade)
Writing a short research paper (80% of the final grade)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת