חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרויקט מחקר ועבודת תזה
  Research Project and Theses  
0602-6112-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600105 ביה"ס לשפותסמינר פרופ דר יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פרויקט מחקר ועבודת תזה (2 ש"ס)
פרופ' יעל דר
 

הקורס מיועד לתלמידים המתעתדים לכתוב עבודת תזה בתכנית למחקר תרבות הילד והנוער ונמצאים בשלבים שונים של עבודתם. מטרתו לסייע לתלמידים לגבש את שאלות המחקר, להעמיק ולהרחיב את רשימת ספרות המחקר הרלוונטית ולברר את הבעיות המתודולוגיות והתיאורטיות הכרוכות במחקר המוצע.  

 

Course description
Research Project and Thesis (2 Study Points)
Prof. Yael Daar

The course is designed for students who wish to write an academic dissertation in the field of child and youth culture. It aims to assist these students in formulating a research question and help them to deepen and widen their reading and examine the methodological and theoretical problems encountered in their research.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6112-01 פרויקט מחקר ועבודת תזה
Research Project and Theses
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ דר יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת