חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "לא רק משחק ילדים": הפונקציות של המשחק בספרות ילדים ונוער
  Child?s Play: The Role of Toys, Games and Plays in Children?s  
0602-6056-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000307 גילמןשיעור ד"ר הלוי רימה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"לא רק משחק ילדים": הפונקציות של המשחק בספרות הילדים והנוער
ד"ר רימה שיכמנטר

ספרות הילדים והנוער משופעת בייצוג של משחקים: ילדים משחקים בצעצועים ובחפצים שונים, במשחקים תחרותיים, במשחקי בילוש, במשחקי דמיון ובמשחקים מילוליים; הספרים מציגים ילדים משחקים עם ילדים אחרים או לבדם, בבית או בחוץ; ילדים משחקים עם מבוגרים ומבוגרים משחקים בינם לבין עצמם. ספרות ילדים מציגה גם פעילות שבה מטושטשים הגבולות בין מציאות למשחק, משחקים שבהם ילדים מחקים פעילות של מבוגרים, או להיפך – משתמשים במשחק כדי לחתור תחת סמכותם.
הקורס יתמקד ביצירות ספרותיות לילדים ולנוער שבהם ממלאים המשחקים תפקיד ראשי, ויבחן את הפונקציות התרבותיות, החינוכיות והספרותיות של ייצוגים אלה. כמקרי מבחן נדון, בין היתר, בתפקידיה של הבובה בספרות הילדים, באופנים שבהם משחקי דמיון מבנים את העולם הפנימי של ילדים, ובתפקיד משחקי ההישרדות, הנפוצים בספרות הילדים העכשווית.
ייצוגי המשחק בספרות הילדים והנוער ייבחנו לאור השיח התרבותי המעמיד במרכזו משחקים ולאור משחקי ילדים המתקיימים במציאות החוץ ספרותית. את הקריאה ביצירות הספרותיות נלווה בעיון בתיאוריות העוסקות במשחק שפותחו במסגרות דיסציפלינאריות שונות, כמו אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, מחקר התרבות, סוציוביולוגיה, היסטוריה וכלכלה.
בקורס נקרא יצירות מקוריות ומתורגמות, פרי עטם של א.א. מילן, פרנץ מולנר, מרים ילן-שטקליס, ע. הלל, אורי אורלב, נורית זרחי, סוזן קולינס ("משחקי הרעב") ואחרים.
Course description
Child’s Play: The Role of Toys, Games and Plays in Children’s
and Young Adults’ Literature
Dr. Rima Shikhmanter

Toys, games and plays appear frequently in children's and young adults’ literature: kids amusing themselves with toys and various objects, competing with one another, and engaging in detective work, fantasy and imagination, and word games. They play with one another or alone, in the house or outside; they play with adults and watch adult playing. On occasion, the boundaries between reality and play are blurred, children imitating adult behavior or using games to undermine adult authority.
This course examines children’s/young adult literature in which playing serves a key role. Analyzing the cultural and educational function of such scenes, it looks at the use of dolls, the way in which games of imagination shape the child’s inner world, the survival games that are so prevalent in contemporary literature, etc. These are discussed in light of the central role given to play in cultural discourse and the non-literary games children play in reality.
The texts include both Israeli and translated material, covering such authors as A.A. Milne, Ferenc Molnár, Miriam Yalan-Shteklis, Ayin Hillel, Uri Orlev, Nurit Zarchi, Suzanne Collins (The Hunger Games), and others. These will be read through the prism of theories of play that have developed within various disciplines: anthropology, psychology, developmental psychology, cultural studies, sociobiology, history, and economics.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת