חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי
  Politics 2.0: Youth and Political Participation in the Digital Age  
0602-6050-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400362 גילמןשיעור ד"ר קמפף רונית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי
ד"ר רונית קמפף
שיעור

הקורס בוחן את דפוסי ההבנייה של מעורבות פוליטית של צעירים בעידן הרשת ואת השינויים שחלו בהם. בין השאלות בהן נדון: כיצד צורכים צעירים מידע פוליטי בסביבת מדיה משתנה? כיצד מדיה דיגיטליים וסלולריים משפיעים על גיבוש זהות פוליטית אצל צעירים? כיצד תופשים צעירים מעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי? כיצד צעירים משתמשים במדיה דיגיטליים כדי לקדם מטרות פוליטיות וחברתיות? כיצד לומדים צעירים על סוגיות פוליטיות בעידן הדיגיטלי? כיצד מעצבים עבור צעירים תכנים פוליטיים בסביבת מדיה משתנה? עד כמה נחשפים צעירים ל"אחר" (למשל, קבוצות מיעוט) בסביבת מידע דיגיטלית? מה מאפיין את הפער הבין-דורי בדפוסי המעורבות הפוליטית בעידן הרשת? לצד דיון תיאורטי ומחקרי בהיבטים מרכזיים הקשורים למעורבות פוליטית של צעירים בעידן הדיגיטלי, ננתח במסגרת הקורס טקסטים דיגיטליים שיוצרים צעירים בישראל ובעולם (כמו בלוגים פוליטיים, קבוצות פוליטיות בפייסבוק, ממים אינטרנטיים, סרטוני וידאו ביוטיוב), ונשאל כיצד מתבטאת הזהות הפוליטית של הצעירים בטקסטים. נעמוד על השונה והדומה בין טקסטים דיגיטליים שיוצרים צעירים בתרבויות פוליטיות שונות וננתח את אופן העיצוב של טקסטים דיגיטליים של צעירים בהשוואה למבוגרים?
Course description
Politics 2.0: Youth and Political Participation in the Digital Age
Dr. Ronit Kampf

The course examines patterns of political participation of youth in the digital age and the changes they are going through in a changing media environment. The course discusses various issues among them how youth consume political information in a changing media environment? How digital and mobile media impact the construction of political identity among young people? How do youth perceive political participation in the digital age? How youth use digital media to promote social and political change? How do young people learn about political issues in the digital age? How much young people interact with the "other" in a changing media environment? What are the characteristics of the generation gap in political participation in the digital age? The course will discuss these issues from a theoretical and empirical perspective as well as analyzing digital texts that young people create in Israel and around the world such as political blogs, political groups in Facebook, Internet memes, YouTube videos and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת