חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הדרכה בכתיבה אקדמית
  Academic writing course  
0602-6020-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000455 גילמןתרגיל ד"ר קוגמן טל
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
הדרכה בכתיבה אקדמית
ד"ר טל קוגמן

קורס חובה לכל התלמידים (2 ש"ס, אינו נחשב במניין השעות)

מטרת הקורס לשפר את יכולת הכתיבה של עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות. במהלך הקורס נתרגל ניסוח שאלות מחקר, הצגת טענות וביסוסן, ושימוש בדגמים מקובלים של כתיבה אקדמית. נתרגל כללי ציטוט ורישום של מראי מקום ואיתור מקורות, נבחן מעמד של מקורות ונדון בהיקף שדה המחקר.
דרישות הקורס
- נוכחות פעילה
- הגשת תרגילים
Course description
 
Academic writing course
Dr. Tal Kogman

The purpose of this course is to improve the ability to write final course papers and seminar papers. During the course we will practice creating research questions stating arguments and using supporting evidences, and using models of academic writing. We will practice the use of citations and references, and how to locate research sources. We will also discuss the value of sources and the scope of a research field.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת