חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ספרות הילדים העברית: מבוא
  An Introduction to Hebrew Children's Literature  
0602-6016-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1200104 רוזנברגשיעור פרופ דר יעל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ספרות הילדים העברית – מבוא (4 ש"ס)
פרופ' יעל דר
 

בקורס נמפה מיפוי היסטורי-תרבותי את הכתיבה הספרותית לילדים בעברית. נפתח בבחינת  הכתיבה הספרותית לילדים באירופה ובארץ-ישראל בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים; נברר מה היו הנסיבות התרבותיות שהביאו לכתיבה לילדים בעברית, מי היו כותביה ולמי נועדה. במקביל נבחן את הכתיבה לילדים ביידיש שנכתבה בשנים אלה ואת זיקתה לכתיבה בעברית.

 

נמשיך במעבר של המרכז התרבותי היהודי לארץ-ישראל ונברר מתי התבססה לראשונה הגמוניה בשדה הספרותי לילדים: מה היה אופייה, מי היו סוכניה, מי היה קהל הקוראים שלה ומי היו היוצרים המרכזיים שלה.  

 

אחר כך נבחן את השפעת המעבר מאתוס חלוצי לאתוס אזרחי על ספרות הילדים, לאחר הקמת המדינה, בשנות החמישים והששים. נתמקד בתהליך הדה-פוליטיזציה שעברה תרבות הילד בישראל בשנים אלה ונברר כיצד השפיע על ספרות הילדים.  

 

נמשיך בשינויים המפליגים שחלו בשירה ובפרוזה לילדים בשנות השבעים והשמונים, תוך עיגונם בשינויים בתפיסות ההורות והילדות שהתחוללו בעשורים אלה בישראל. נסיים בדיון בהשפעותיה של הפואטיקה הפוסט מודרנית על ספרות הילדים הישראלית, ובבחינת השפעתה של הגלובליזציה והמדיה החדשה על ספרות הילדים הישראלית בעשורים האחרונים.

 

במהלך הקורס נקרא טקסטים ספרותיים רבים וטקסטים מחקריים מדיסציפלינות מחקריות מגוונות.

 

 
Course description

 Hebrew Children’s Literature – Introduction (4 Academic Points)
Prof. Yael Darr

In the course, we will map the history and culture of Hebrew children’s literature, beginning with works produced in Europe and Palestine in the late nineteenth century and early twentieth century. We will review the cultural background of Hebrew literature as well as its writers and audiences. At the same time, we will look at Yiddish children’s literature and its affiliation with Hebrew literature.

 

Subsequently, we will examine the transfer of the Jewish cultural center to Palestine, tracing the establishment of the literary hegemony and inquiring into its nature, agents, audiences and chief writers. We will then examine the shift from a pioneer society to a civil ethos, following the establishment of the state in the 1950s and 60s, focusing on the depoliticization of child culture and literature during these years.

 

We will continue with the drastic changes that children’s poetry and prose have undergone in the 70s and 80s, anchoring them in the understandings of parenthood and childhood seen in Israel at the time. We will conclude with the influence of postmodern poetics on Israeli children’s literature will be discussed, and with the effects of globalization and new media on Israeli children’s literature in recent decades.

 

During the course we will read numerous literary texts and secondary sources from various academic disciplines.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6016-01 ספרות הילדים העברית: מבוא
An Introduction to Hebrew Children's Literature
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ דר יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת