חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דיני עונשין
  Criminal Law  
1411-9109-10
סמ'  ב'1200-1400035 טרובוביץ משפשיעור ד"ר פונדיק עמית
סמ'  ב'1200-1400035 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני עונשין – ד"ר עמית פונדיק
Criminal Law
הקורס מהווה מבוא למשפט הפלילי המהותי הנוהג בישראל, תוך השמת דגש על הסוגיות התיאורטיות שמתעוררות בדיני העונשין. עיקר הקורס יתמקד בחלק הכללי של חוק העונשין, תשל"ז – 1977 ויעסוק בסוגיות המרכזיות שבו. בין היתר נדון בעקרונות היסוד של דיני העונשין; יסודות העבירה הפלילית, המעשה הפלילי והיסוד הנפשי; ניסיון ומזל מוסרי; הרחבת האחריות הפלילית (שותפות לדבר עבירה, אחריות תאגידים ועוד); וסייגים והגנות במשפט הפלילי (הגנה עצמית, טעות, אי שפיות, כורח וכו'). 
מרכיבי הציון: עבודות 25%, בחינה סופית 75%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת