חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דיני נזיקין
  Law of Tort  
1411-9104-01
סמ'  ב'1200-1400105 טרובוביץ משפשיעור פרופ פורת אריאל
סמ'  ב'1200-1400105 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני נזיקין – פרופ' אריאל פורת
Law of Tort
בקורס יילמדו הנושאים הבאים: מטרותיהם של דיני הנזיקין; אופיה של האחריות הנזיקית; עוולת הרשלנות; אחריות בגין חיווי דעה ונזק כלכלי; אחריות של בעלי מקרקעין ומחזיקם; הפרת חובה חקוקה; דיני מיטרדים; הסדר הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; אחריות למוצרים פגומים; סיבתיות וריחוק הנזק; ריבוי מעוולים; אחריות למעשי הזולת; פיצויים בגין נזקי גוף; הטבת נזקי גוף; וההגנות בדיני הנזיקין.
מרכיבי ציון: עבודות בכתב 20%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת