חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דיני חוזים
  Law of Contracts  
1411-9101-03
סמ'  א'1000-1200206 טרובוביץ משפשיעור פרופ קרייטנר רועי
סמ'  א'1000-1200206 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני חוזים - פרופ' רועי קרייטנר
החוזה הוא מנגנון מרכזי ליצירה ולהעברה של זכאויות. הקורס נועד להקנות לתלמידים כלים להבנה וניתוח של דיני החוזים. הוא ידון בכללים, בטעמים לכללים ובעקרונות המנחים לשימוש בחוזים, ובקשר בין חוזים לתחומים משיקים במשפט הפרטי. בין השאר יידונו החוזה ככלי לתכנון ולהקצאת סיכונים; משא-ומתן לקראת כריתת חוזה; כריתת החוזה ופגמים בכריתה; תוכן החוזה ופרשנותו; הפרת החוזה; תרופות בגין הפרת חוזה; האינטרסים המוגנים על ידי דיני החוזים; עקרון חופש החוזים; ועקרון תום הלב.
השיעורים יתנהלו בעיקר בצורת דיון, כך שהקריאה מראש היא חיונית להשתתפות בשיעור ולהבנתו. השיעור יתקיים ללא מחשבים (או מכשירים אלקטרוניים דומים).
מרכיבי ציון: 20% השתתפות בדיונים בשיעור, 80% בחינה סופית.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
Course description
Law of Contracts-Prof.Roy Kreitner
Contract is a central mechanism for the creation and transfer of legal entitlements. The goal of the course is to provide students with the critical tools to understand and analyze the law of contracts. To that end, we will discuss the rules governing contracts, the justifications for the rules, and the overarching principles that guide the design of contract law and its relationship with other fields of private law. Among other topics, the course will touch on contractual planning and risk allocation; pre-contractual negotiation and liability; contract formation and contractual consent; contractual performance and interpretation; breach of contract and remedies for breach; freedom of contracts; and good faith in contractual performance.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת