חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דיני חוזים
  Law of Contracts                                                                                     
1411-9101-01
סמ'  א'1000-1200204טרובוביץ - משפטיםשיעור פרופ פורת אריאל
סמ'  א'1000-1200204טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני חוזים - פרופ' אריאל פורת
Contract Law
במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטרות דיני החוזים, הצעה וקיבול, משא ומתן לכריתת חוזה, תרופות בשל הפרת חוזה, פרשנות חוזה, תנאים ותניות, חוזים אחידים, חוזה לטובת אדם שלישי ועוד.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
סילבוס מפורט


1411-9101-01 דיני חוזים
Law of Contracts
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ פורת אריאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת