חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  משפט ודיור בר השגה
  Law and Affordable Housing  
1411-7128-01
סמ'  א'1800-2000308 טרובוביץ משפשיעור ד"ר גילדין אלון
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משפט ודיור בר השגה – ד"ר אלון גילדין
דיור בר השגה הפך להיות מונח שגור בשיח הציבורי החל משנת 2011, עת התרחשה מחאה חברתית נרחבת ברחובות ישראל. אולם, למרות שהמונח דיור בר השגה היה עלום למדי עד לאחרונה, הוא מהווה, מזה עשרות שנים, נדבך במדיניות הרווחה של מרבית מדינות העולם (למרות שוני רב בדרכי הביצוע והתכליות אותן הוא נועד לשרת). בשנים האחרונות ניתן לאתר תמורות משמעותיות בדיור בר השגה במדינות העולם המערבי, שניצנים ראשוניים שלהן מבצבצים גם בישראל. מרכזיותם של כלי הדיור בר השגה במדיניות הכלכלית-חברתית של מדינות העולם הביאה לאינטראקציה מרובה בינם לבין המשפט במספר רב של רבדים.
קורס זה יעסוק בממשק בין הדיור בר השגה ומערכת המשפט. בכלל זה נדון בקורס במקור החובה להבטיח דיור בר השגה, באכיפה שיפוטית של הדיור בר השגה, בשימוש במשפט לעיצוב המרחב באמצעות דיור בר השגה, בשימוש במשפט להבטחת יעילות חברתית, צדק חלוקתי או שוויון הזדמנויות באמצעות דיור בר השגה, בעיצוב נורמות המסדירות את הדיור בר השגה ועוד. 
הקורס יתמקד בהיבטים משפטיים תיאורטיים של תחום הדיור בר השגה אך נדון בו גם ביישומים משפטיים פרקטיים בישראל ובעולם.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
Course description
Law and Affordable Housing – Dr. Alon Gildin
Affordable housing became a common phrase in the Israeli public discussion starting 2011, when an imminent social protest took over the Israeli street. Although the phrase Affordable Housing was fairly unknown till recently, it forms, over the last decades, an important part in most countries' social policy (with various differences in terms of purposes and executing).
Over the past few years Affordable Housing has gone through significant changes in many western countries, and initial signs of these changes are recognizable in Israel as well.
The essentiality of models of Affordable Housing in the western countries' social-economic policy caused a significant interaction with the law in various fields.
This course will deal with the interaction between Affordable Housing and the judicial system. We will engage in the source of duty to assure Affordable Housing, in judicial enforcement of Affordable Housing, in the use of law as a designer of public space, the use of law to assure social well fare and distributive justice, in designing the regulating norms of Affordable Housing and more.
The course will focus on theoretical judiciary aspects of Affordable Housing as well as on the legal practical aspects of it, in Israel and abroad.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת