חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תובענות יצוגיות
  Class Action                                                                                         
1411-7064-01
סמ'  ב'1400-1600203טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר לביא שי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תובענות ייצוגיות – ד"ר שי נ. לביא
תובענות ייצוגיות הן מכשיר רב עוצמה לאכיפת זכויות משפטיות. הן מאפשרות לקבוצה גדולה של תובעים, רובם ככולם לא ידועים, לתבוע במשותף נתבע יחיד. הן מאזנות את פערי הכוחות בין תובעים קטנים לנתבעים גדולים, ומאפשרות לממש זכויות שלא היה משתלם לתבוע בהליכים משפטיים "רגילים". עם זאת, השימוש במכשיר זה מעורר אתגרים רבים. כיצד ניתן להתגבר על המתח בין הרצונות והאינטרסים של התובעים הפרטיים לבין האינטרס של הקבוצה? כיצד יש להוכיח, באופן קבוצתי, את המקרים האינדיבידואליים? האם ניתן להבטיח כי עורך הדין של הקבוצה ייצגה כראוי? כיצד ניתן להגן על נתבעים מפני תובענות סרק? האם יש לעשות שימוש בכלי זה כלפי המדינה? האם קיימים הסדרים אלטרנטיביים שמגשרים על פערי הכוחות בין תובעים לנתבעים? המחוקק הישראלי הסדיר השימוש בכלי חדשני זה לפני פחות מעשור; אך שאלות אלו, ושאלות דומות אחרות, נותרו לא-פתורות. הקורס יעסוק בסוגיות אלו, תוך מבט אל ההסדרים המקבילים בארה"ב.
ד.מ. - לימוד במקביל - דיון אזרחי.
מרכיבי הציון: השתתפות בכיתה 10%, עבודות 10%, בחינה סופית 80%,אפשרות לבונוס ציון מיטיב של עד 5 נקודות.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Class Actions- Dr. Shay N. Lavie
Class actions are a powerful tool to enforce legal entitlements. They enable a large group of plaintiffs, most of them unidentified, to jointly sue a single defendant. They eliminate the gaps between small plaintiffs and large defendants, and enable the vindication of rights otherwise not worth pursuing. Nevertheless, the use of class actions raises numerous challenges. How can one overcome the conflicts between the individual plaintiffs’ incentives and the class’s interests? How can the plaintiffs prove, in an aggregate manner, their individual cases? Which mechanisms align the interests of the class attorney with the class’s? How can defendants avoid frivolous class actions? Should there be class actions against the government? Are there any alternative procedural mechanisms to bridge the litigation gaps between defendants and plaintiffs? The Israeli legislature enacted the class action statute less than a decade ago; but these and similar questions have remained unsettled. The course will discuss these issues, looking to the parallel procedural designs in the U.S. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת