חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אפליה
  Discrimination: Law and Philosophy                                                                   
1411-6987-01
סמ'  א'1000-1200301טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר קריכלי כץ תמר טובה
סמ'  א'1200-1400301טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
אפליה- ד"ר תמר קריכלי-כץ
Discrimination: Law and Philosophy
הקורס עוסק בדיני איסור אפליה בישראל וביחסי הגומלין בינם לבין המציאות החברתית הישראלית. בחלקו הראשון של הקורס נכיר את התיאוריות הסוציולוגיותהכלכליות והפסיכולוגיות המסבירות אפליה, ונתמקד בקבוצות המופלות בחברה הישראלית (ערבים, נשים, מזרחיים ועוד). נסקור גם את ההצדקות הנורמטיביות לאיסור אפליה. בחלקו השני של הקורס נתמקד בדין  ובסוגיות שעלו לדיון בבתי המשפט בשנים האחרונות. ניישם את התאוריות שנלמדו בחלקו הראשון של הקורסונדון ביכולתם של הכלים המשפטיים השונים להביא לשינוי חברתי.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת