חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חוק התשוקה:משפט, חברה ומיניות
  Law of Desire - Sexuality in Law and Society                                                         
1411-5760-01
סמ'  א'1800-2000202טרובוביץ - משפטיםסמינר פרופ גרוס אייל
סמ'  ב'1800-2000202טרובוביץ - משפטיםסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות- פרופ' אייל גרוס
Law of Desire- Sexuality in Law and Society
בסמינר זה נעסוק בהבניות החברתיות המודרניות של מיניות (כמו "הטרוסקסואליות" ו"הומוסקסואליות" ו"ביסקסאליות") וזהות מגדרית (כמו "טרנסג'נדר") ובתפקידו של המשפט בעיצובן. הסמינר בוחן את עצם הקטיגוריות האלה והמשמעות שניתנת להם בשיח המשפטי ובתפר של משפט וחברה.: כיצד משתתף זה ביצירת קטיגוריות אלה ושרטוט הגבולות ביניהן? נקרא ספרות העוסקת בתיאוריות של מיניות וזהות מגדרית ובמשפט ומיניות וזהות מגדרית, וכן פסיקה בינלאומית, השוואתית וישראלית שנוגעת לזכויות אדם בהקשר של מיניות וזהות מגדרית. נבחן את הקשר בין זכויות אדם בהקשר של מיניות ולאומיות ושל גלובליזציה ואת הפוליטיקה הגלובלית של זכויות להט"ב. הספרות התיאורטית שתקרא תכלול טקסטים מרכזיים בתיאוריה קווירית, מאת מישל פוקו, דיוויד הלפרין, איב קוסופסקי סדג'ויק, ג'ודית באטלר, אדריאן ריץ', גייל רובין, ג'אנט האלי ואחרים. הפסיקה שנקרא תהיה בדרך כלל כזו שעוסקת בזכויות של הומואים, לסביות וטרנסג'נדרס. נבחן כיצד פסיקה זו עוסקת בשאלה מהי הטרוסקסואליות, מהי הומוסקסואליות, ומהי מיניות בכלל
מרכיבי הציון: על כל תלמיד/ה להגיש במהלך הסמסטר ארבעה ניירות עמדה של עד עמוד אחד על חומרי הקריאה לפני השיעור על פי הנחיות שימסרו. הגשת ניירות העמדה, נוכחות והשתתפות בשיעורים הם תנאי להגשת העבודה הסופית.
הסמינר מזכה ב-4 ש"ס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת