חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דיון אזרחי
  Civil Procedure  
1411-3123-01
סמ'  א'0900-1100105 טרובוביץ משפשיעור פרופ קלמנט אלון
סמ'  א'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
דיון אזרחי –פרופ' אלון קלמנט
Civil Procedure
קורס המבוא בדיון אזרחי מהווה צעד ראשון בדרך להכשרת התלמידים לניהול הליך אזרחי בערכאות הדיוניות. במהלך הקורס נלווה תביעה לאורך כל שלביה, מהגשתה, דרך בקשות הדחייה והמחיקה על הסף, הגשת כתב ההגנה, ניהול הליכי גילוי מוקדמים, בקשות לסעדים זמניים, ניהול ההוכחות, פסק הדין והערעור. ליווי התביעה, תוך הגשת כתבי בי-דין וחוות דעת, מיועד להפגיש את התלמידים עם החלק היישומי בסדר הדין האזרחי.
יחד עם הכשרה מעשית זו הקורס ינסה לשרטט קוים מנחים לתאוריה של הדין הדיוני. קוים תאורטיים אלה הם שמתווים את התפתחותם של סדרי הדין ופרשנותם, והם שראוי כי ישקלו על ידי השופט הדן בשאלה פתוחה הנוגעת לסדר הדין ועל ידי המחוקק המעונין ברפורמה במערכת השיפוטית. כך יבחנו שיקולים חוקתיים בדין הדיוני, עיקרון תום הלב ויישומו בסדר הדין האזרחי, הצדק הפרוצדורלי מול הצדק המהותי, זכויות הצדדים מול האינטרס של כלל המתדיינים ושיקולים חברתיים כוללים, השימוש בכללים (Rules) מול השימוש באמות מידה (Standards), יעילות ההליך השיפוטי ומידת היותו הוגן וצודק.
מרכיבי הציון: עבודות 15%, בחינה סופית 85%, בחני פתע/בקיאות- 3 נקודות ציון מיטיב.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת