חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דיני משפחה
  Family Law                                                                                           
1411-2119-10
סמ'  א'0800-1000209טרובוביץ - משפטיםשיעור פרופ הקר דרור דפנה
סמ'  א'0800-1000209טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
דיני משפחה פרופ' דפנה הקר
Family Law
דיני המשפחה חולשים על אחד מהמוסדות החברתיים החשובים והמרתקים ביותר. דיני המשפחה הישראלים מיוחדים במינם מכיוון שהם כוללים מערכת אזרחית ומערכת דתית שפועלות במקביל. המפגש שבין המשפט למוסד המשפחה ולמשפחות שונות, במיוחד בהקשר הישראלי, מעורר סוגיות סבוכות הקושרות נורמות חילוניות עם תפיסות לאומיות ודתיות, ניסיונות לשימור מוסד המשפחה הגרעינית עם שינויים דרמטיים בצורות המשפחתיות, זכויות ואינטרסים מתנגשים של בני משפחה שונים, ופסיקה יצירתית עם התרחשויות ענפות מחוץ לכותלי הטריבונלים השיפוטיים. מטרת הקורס העיקרית היא להציג את המשפט הנוהג הקשור לסמכויות שיפוט, לנישואין, לגירושין, ליחסי ממון, וליחסי הורים וילדים. בנוסף, נעסוק בהקשרים חברתיים ונורמטיביים התורמים להבנת הדין הנוהג ולבחינתו בעיניים ביקורתיות, כמו גם להבנה רחבה יותר של אופני הפעולה של השדה המשפטי העוסק במשפחה.
ד.מ. - דיני חוזים.
התרגיל יינתן אחת לשבועיים.
מרכיבי הציון: בחני פתע 5% , עבודות בכתב 10% (שתי עבודות- אחת בציון עובר, אחת- 10%), בחינה סופית 85%.
אופן הבחינה: בחנים – ללא ספרים, בחינה סופית - חלק I ללא ספרים, חלק II עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת