חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  זהות בעידן דיגיטאלי
  Identity in a Dgital Age                                                                             
1085-3091-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  ב'1400-1600422נפתלי - מדעי החברהסמינר ד"ר אשורי צבן תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
טכנולוגיות מדיה מבוססות רשת מאפשרות חשיפת זהות ומרכיבי אישיות שלפני שנים ספורות נתפסו בלתי אפשריות. אבל, ההתפתחויות החדשות מציבות גם אתגרים חדשים. חוקרים, יזמים, מחוקקים הפועלים בשלל זירות מנסים להבין את האפשרויות והקשיים הטמונים בשינויים אלו כמו גם את השפעתם על הפרט ועל הקבוצה. בקורס נצביע על שינויים מהותיים הנוגעים לאופן בו טכנולוגיות חדשות משפיעות על מנגנונים של "ניהול זהות" ונדון באופן ביקורתי בהשפעתם של ההתפתחויות הללו על פרטים וקבוצות הפועלים בשלל ספרות חברתיות.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | תקשורת
1085-3091-01 זהות בעידן דיגיטאלי
Identity in a Dgital Age
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר אשורי צבן תמר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת