חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אתיקה ומדיניות התקשורת
  Communication Policy and Ethics                                                                      
1085-2229-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  ב'1600-1800003נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר פלג ענת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק במעמדם של חופש הביטוי והעיתונות בחברה דמוקרטית, תוך סקירה של החוקים הנוגעים לתקשורת ושל גופי השידור והפיקוח עליהם. יוצגו הקונפליקטים בהם מתנגשים חופש הביטוי והעיתונות באינטרסים אחרים של הציבור ושל הפרט: ביטחון המדינה ושלום הציבור, מניעת פגיעה במיעוט והסתה לגזענות, רגשות הציבור ושמירת המוסר, הבטחת משפט הוגן ועשיית צדק, שמו הטוב של האדם והגנת הפרטיות, חופש הדת וכו', ותיבחן הדרך בה מתמודדים עם קונפליקטים אלה המחוקק ובתי המשפט. כמו כן, במסגרת הקורס תיערך היכרות עם המוסדות הרגולטוריים השונים והחוקים השונים, המסדירים את תחומי התקשורת והשידורים בישראל, תידון מעורבות המחוקק והרגולטור בתחום התקשורת האלקטרונית, וינותחו מספר סוגיות רלבנטיות מתחום השידורים.
Course description
in light of freedom of speech and journalism. Current ethical issues are explored through case studies which present the balance between freedom of speech and conflicting public interests such as national security, the ban on hate speech and defamation, the need to ensure fair trial, obscenity, and protection. of privacy and freedom of religion.
 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | תקשורת
1085-2229-01 אתיקה ומדיניות התקשורת
Communication Policy and Ethics
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר פלג ענת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת