חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות
  Non-Invasive Imaging of the Human Brain                                                              
1071-4823-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1200-1400204נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ מוכמל רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השימוש בשיטות להדמיה מוחית בצורה לא פולשנית לצרכים קליניים ומחקריים גדל בצורה אקספוננציאלית בעשורים האחרונים. בקורס זה נדון במנגנוני הפעולה של שיטות אלה, מה מקור האות הנמדד, הקשר שלו לפעילות מוחית, שיטות עיבוד האות, ומסקנות שאפשר או אי אפשר להסיק משיטות אלה. דגש מיוחד יושם על תהודה מגנטית תיפקודית (FMRI). דרוש ידע מוקדם ב-MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם.
Course description
The use of non-invasive imaging techniques for research or clinical purposes has grown exponentially over the past two decades. In the current course, we will examine the mechanisms, analysis methods and conclusions that can and cannot be drawn from such techniques. Special focus will be given to functional magnetic resonance imaging (fMRI).
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת