חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית
  Creative and Inventive Thinking                                                                      
1071-4773-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1200-1400205נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ קרייטלר שולמית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגים, יישומים והיבטים שונים של חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית בתחומים מגוונים, כולל מדע, טכנולוגיה, יחסים בינאישיים, אמנות, וספורט. יושם דגש על איפיונים של יצירתיות והמצאתיות, על ההבדלים ביניהם ועל התנאים הקוגניטיביים, האישיותיים והסביבתיים אשר מקדמים סוגי חשיבה אלה או מעכבים אותם. בקורס יידונו רמות ואופני גילוי שונים של יצירתיות והמצאתיות, שלבים של התהליכים האופיניים לסוגי חשיבה אלה, ושיטות טיפוח שונות של יצירתיות והמצאתיות בתחומים שונים יודגמו.
Course description
The course deals with different kinds, forms, applications and manifestations of creative and inventive thinking in different domains, such as science, technology, interpersonal relations, art and sports. Emphasis will be placed on the characteristics of creativity and inventiveness, on the differences between them and on the cognitive, personal and environmental conditions which promote or inhibit these kinds of thinking. Different levels and forms of manifestation of creativity and inventiveness will be discussed, as well as the processes characterizing them and various approaches and methods for their development and promotion in different domains.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת