חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פתרון בעיות: המודלים הקלאסיים וגישות חדשות
  Problem solving: The classical models and new approaches                                             
1071-4772-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1600-1800205נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ קרייטלר שולמית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בפיתרון בעיות ונקיטת החלטות בתחומים שונים, למשל, מדע, מתימטיקה, כלכלה, חברה, חינוך, משפחה, תקשורת, קונפליקטים בינאישיים, ניהול, מפעל או עסק וכו'. יוצגו שיטות שונות ומודלים שפותחו לחקר פיתרון בעיות בתחומים שונים ובמסגרות שונות. כו כן יוצגו אסטרטגיות, מתודולוגיות, טכניקות וכישורים שפותחו לשם פיתרון בעיות ונקיטת החלטות, על ידי אדם אחד, צוותים, ועדות, וגופים גדולים יותר, לעיתים תוך שילוב גישה ממוחשבת. יושם דגש על השילוב של תהליכים קוגניטיביים עם תהליכים רגשיים, מוטיבציוניים, אישיותיים ומצביים במסגרת פיתרון בעיות. יידונו בעיות כגון, מהי בעיה, כיצד נוצר מצב שבו יש נטייה להתחיל בתהליכי פיתרון הבעיה, מהו פיתרון של בעיה, מהם האיפיונים של בעיה קשה או סבוכה, ומהם המשתנים המשפיעים על הצלחת תהליכי פיתרון הבעיה.
Course description
The course deals with problem solving and decision making in different domains, for example, science, mathematics, economics, personal issues, education, family, education, management and administration. Different methods and models for the investigation of problem solving in different frameworks, as well as strategies, techniques and skills for problem solving and decision making by individuals, teams, and larger bodies, including computer involvement will be presented. Emphasis will be placed on the involvement of cognitive, motivational, and emotional processes in problem solving and decision making, referring to issues, such as what is a problem, what are the characteristics of problem solutions, differences between simple and complex problems and the variables affecting success in solutions and decision making.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת