חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פילוסופיה של תהליכים מנטליים
  Topics in Philosophy of Mind                                                                         
1071-4749-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1600-1800206נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ אושר מריוס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבדוק מספר נושאים מושגיים העומדים בבסיס המדע הקוגניטיבי והפילוסופי. החל בבעיה הקלאסית של הקשר בין גוף ונפש, דרך פיתוח ניתוח מושגי של סיבתיות מנטלית, ייצוג כוונה-מנטלית, תיאוריית ה-mind, פסיכולוגיה עממית, כוונה-פעולה, וכלה בדיון בבעיה של רצון חופשי ואחריות מוסרית. הקורס יעמת נקודות מבט ותיאוריות מנוגדות בנושאים אלו עם התייחסות לוויכוחים במדעים הקוגניטיביים והפילוסופים.
Course description
The course, will offer an introduction to philosophical questions about the nature of the mind (mental processes). We start with the Mind/brain relation and the dominant theory (both in Psychology and in Philosophy of Mind): functionalism. We then examine difficulties for functionalism in accounting for consciousness (qualia problem, inverted spectrum, etc). We then discuss the nature of mental representations (Language of Thought theory vs connectionism).  Finally we will end with the issues of in philosophy of action, free will and moral responsibility.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת