חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית
  An Anthropological Eye on Contemporary Japan                                                         
1041-4482-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-2000421נפתלי - מדעי החברהסמינר פרופ גולדשטיין-גדעוני עופרה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר מציע בחינה ביקורתית של המבנה החברתי כפי שהתפתח ביפן לאחר מלחמת העולם השנייה. נערוך התבוננות מעמיקה במוסדות חברתיים ובסוגיות חברתיות ותרבותיות עכשוויות, כולל הדרך בה שותפה החברה והמדינה בייצור אותן סוגיות ו"בעיות חברתיות". נעסוק בין השאר ב"דור האבוד", במשבר הילודה, בתופעת ה"פרזיטים הרווקים", בהשתלבותם החדשנית של הצעירים/ות בשוק העבודה היפני ובתפיסות חדשות לגבי ה"אני", לגבי שאלות מגדריות ולגבי הגוף. חומר הקריאה הוא ברובו אנתרופולוגי ובמהלך הקורס ננסה לראות מה יכולה לתרום לנו הדיסציפלינה האנתרופולוגית להבנה של יפן מ"בפנים". הקורס כולל צפייה ביקורתית וניתוח סרטים (או קטעי סרטים) ודרמות טלוויזיה רלוונטיים.
Course description
The course offers a critical examination of the social structure as it developed in postwar Japan. We will conduct a through investigation of social institutions and also observe contemporary social and cultural issues, including the manner in which the state is involved in the production of the same "social problems." Among other themes we will touch upon "the lost decade", the crisis of fertility rate, "parasite singles," freeters and NEET. We will examine new concepts of work, self, gender and body. Reading materials are mainly anthropological and we will discuss the contribution of the anthropological perspective to the study of Japan.
 
The course includes critical watching of relevant films and TV dramas.
 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-4482-01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית
An Anthropological Eye on Contemporary Japan
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ גולדשטיין-גדעוני עופרה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת