חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לסוציולוגיה
  Introduction to Sociology                                                                            
1041-1102-05
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'0830-1000105נפתלי - מדעי החברהתרגיל מר רוזוב תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסוציולוגיה הנה תחום ידע העוסק בחקר החברה האנושית, ובמיקומו של האדם בתוכה. הקורס יציג את היסודות התאורטיים והמתודולוגיים של החשיבה הסוציולוגית בת ימינו. לצד הצגתן של עקרונות החשיבה הסוציולוגית, נדון בסוגיות חברתיות עכשוויות מנקודות מבט תאורטיות שונות.
Course description
Sociology is the discipline dealing with the research of human society and the individual's place within that society. During the course, the theoretical and methodological foundations of contemporary sociological thought will be presented. In addition, timely social issues will be raised and discussed from the various theoretical approaches studied.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-1102-05 מבוא לסוציולוגיה
Introduction to Sociology
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | מר רוזוב תומר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת