חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאנתרופולוגיה
  Introduction to Anthropology                                                                         
1041-1101-09
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1400-1600205נפתלי - מדעי החברהתרגיל גב' שיין תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג את שדות הידע של האנתרופולוגיה, תוך בחינת ממשקיה עם תחומים אחרים. הציר המרכזי של הדיון ייסוב סביב מספר סוגיות מפתח בשיח האנתרופולוגי כגון הבניית ה"טבעי" אל מול ה"תרבותי", המהותני כנגד החברתי, האוניברסאלי לעומת התרבותי והגלובאלי לנוכח המקומי. יתבררו מושגי יסוד ונושאי מחקר מרכזיים. תוצגנה התיאוריות והזרמים העיקריים בתחום, ויתקיים דיון ביקורתי והשוואתי ביניהם, תוך מיקומן בהקשרים היסטוריים תרבותיים של התפתחות הדיסציפלינה. ילובנו סוגיות מתודולוגיות, פוליטיות ואתיות העומדות על סדר היום של התחום בדגש על מחקר ישראלי.
Course description
As a general introduction to cultural and social Anthropology, this course aims to explore questions about what it means to be human. The course introduces the historical trajectories and contemporary approaches that have underwritten cultural and social anthropology as a scientific and humanistic discipline. The course is based on a three-fold structure: 1. a presentation of the foundational issues, disciplinary boundaries and moral dilemmas that have shaped the methodological and analytical engagements of anthropologists; 2. an exploration of some of the key constitutive moments and junctures in the history of the discipline, and the traces that these moments have left on how contemporary anthropologists have come to work, think and write. 3. a consideration of major themes, both canonical and cutting-edge, in anthropology, including kinship, ritual and exchange. Class requirements: attendance of classes and tutorials; reading throughout the semester and active participation in both web and class discussions; reading of a monograph and submission of a review during the semester; final exam covering reading and class materials.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-1101-09 מבוא לאנתרופולוגיה
Introduction to Anthropology
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | גב' שיין תמר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת