חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  לאומיות ורב תרבותיות
  Nationalism and Multi-Culture  
1031-4583-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1000-1200425 נפתליפרוסמינר פרופ שפקטורובסקי אלברטו
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הפרו"ס עוסק במתחים התאורטיים והפוליטיים המתפתחים בחברות המודרניות בעקבות תהליכי גלובליזציה. הרב-תרבותיות באה לענות על צורך של מדינות ליברליות לתת תשובה הן לדרישות תרבותיות של קבוצות לאומיות והן לקבוצות של מהגרים. לאחרונה אנו עדים למשבר עמוק במודל הרב תרבותי כאשר רבים הקולות שנשמעים בעד המודל של אסימילציה. בשיעור אנו נבחן את התפתחות הרעיון של הלאומיות הליבראלית וננתח את המתחים התאורטיים והפוליטיים שנוצרו בתהליכי דמוקרטיזציה ורב-תרבותיות.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-4583-01 לאומיות ורב תרבותיות
Nationalism and Multi-Culture
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ שפקטורובסקי אלברטו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת