חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  לאומיות ורב תרבותיות
  Nationalism and Multi-Culture                                                                        
1031-4583-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1000-1200425נפתלי - מדעי החברהפרוסמינר פרופ שפקטורובסקי אלברטו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הפרו"ס עוסק במתחים התאורטיים והפוליטיים המתפתחים בחברות המודרניות בעקבות תהליכי גלובליזציה. הרב-תרבותיות באה לענות על צורך של מדינות ליברליות לתת תשובה הן לדרישות תרבותיות של קבוצות לאומיות והן לקבוצות של מהגרים. לאחרונה אנו עדים למשבר עמוק במודל הרב תרבותי כאשר רבים הקולות שנשמעים בעד המודל של אסימילציה. בשיעור אנו נבחן את התפתחות הרעיון של הלאומיות הליבראלית וננתח את המתחים התאורטיים והפוליטיים שנוצרו בתהליכי דמוקרטיזציה ורב-תרבותיות.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-4583-01 לאומיות ורב תרבותיות
Nationalism and Multi-Culture
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ שפקטורובסקי אלברטו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת