חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית
  Government,Law & Constitutionalism                                                                   
1031-3958-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0900-1300419נפתלי - מדעי החברהסמינר ד"ר זומר אהוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הגנה משפטית על עצירים במפרץ גוואנטנמו בחשד לפעילות טרור, קביעת נתיב גדר הביטחון בין ישראל לגדה המערבית, החלטות לגבי חוקתיות שיטות חקירה בשב"כ - כל אלה שאלות שבהן הממשק הקריטי הוא בין ממשל ומשפט. הסמינר "משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית" עוסק בבדיקת הממשק בין משפט וממשל והאופן בו הוא משפיע על התפתחות מוסדות ופרקטיקות פוליטיות בדמוקרטיה המודרנית. שאלת החוקה, שהיא שאלה מרכזית בהקשר זה, תהיה חלק מהמסגרת התיאורתית של הסמינר. הסמינר הוא בעיקרו השוואתי, עם דוגמאות מהמערכות הפוליטיות והמשפטיות בישראל, ארצות הברית ואירופה. הסמינר מתאים לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע שלהם בניתוח מוסדות פוליטיים. בסמינר מטלה אחת ויחידה והיא הצגת רפרט בכיתה. עבודת הסמינר עצמה מוגבלת ללא יותר מ-30 עמודים.
Course description
The class on Government, Law and Constitutionalism: Challenges in Modern Democracies addresses the interface between the political and the legal systems, and examines the evolution of political institutions and political practices in modern democracies. We will examine these questions also with respect to the issue of constitutionalism. Employing a comparative perspective, the learning process in this class will benefit from examples from the United States, Europe and Israel. This class fits particularly well those students interested in further establishing their understanding of political institutions in a comparative framework. The only assignment in the class is a single class presentation. The final project is limited to 30 pages.
 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3958-01 משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית
Government,Law & Constitutionalism
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר זומר אהוד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת