חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית רב תרבותיות וצדק
  Challenges to Democracy in the 21th Century                                                          
1031-3900-02
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1000-1200425נפתלי - מדעי החברהפרוסמינר פרופ שפקטורובסקי אלברטו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הפרו"ס עוסק בהתפתחות תיאוריה רב-תרבותיות ומימושה במדינות מערב אירופה. הקורס מתמקד בתיאוריה ובפרקטיקה של הרב-תרבותיות תוך כדי דיון במאבק הנוכחי בין תומכיה למתנגדיה. אנו ננתח את תחייתה של הלאומיות הרפובליקנית וננסה להבין למה ההתמודדות הזאת תכריע את עתידה של אירופה.
Course description
This course will focus on the theoretical development and praxis of multiculturalism in Western Europe, while heeding the new political and cultural challenges stemming from an counter multiculturalism nationalist revival. We will examine the rebirth of republican nationalism and analyze how the confrontation between national republicans and multiculturalists will shape the future of Europe.      
 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3900-02 אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית רב תרבותיות וצדק
Challenges to Democracy in the 21th Century
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ שפקטורובסקי אלברטו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת