חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  איך משיגים שינוי חברתי? קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכו
  Potential Conflicts Between Principles of Democracy& Rights  
1031-3857-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'0900-1100419 נפתליפרוסמינר ד"ר זומר אהוד
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המחאה החברתית של קיץ 2011 בישראל ובדמוקרטיות מערביות אחרות מעלה שאלות מרתקות למדעי המדינה - האם באמת ניתן להשיג שינוי חברתי? באילו אופנים ניתן להגיע לשינוי שכזה במערכת דמוקרטית? מי צריך להיות בעל הסמכות להכריע בנושא של אילו שינויים יתקבלו ואילו לא? דמוקרטיה וזכויות הן לכאורה שני עקרונות בסיסיים המתיישבים זה עם זה. אבל, אם העיקרון הבסיסי בדמוקרטיה הוא שלטון הרוב, למה שלא ייכפה הרוב את העדפותיו על קבוצות מיעוט וישלול את זכויותיהן? אם המשטר הקיים נהנה מתמיכת הרוב, איזה סיכוי יש לקבוצות מחאה שנאבקות על זכויותיהן? בקורס ננתח את הכוחות הפועלים בעד ונגד שינוי חברתי בדמוקרטיות, בייחוד בהקשר של שאלות של זכויות. נבדוק איך שאלות אלו מתבררות בזירות פוליטיות שונות כמו בית המשפט העליון, כאשר הוא עוסק בסוגיות של דמוקרטיה, זכויות והקונפליקטים האפשריים ביניהן.
Course description
The social unrest of the summer of 2011 in several western democracies, Israel included, has raised important questions for political scientists, such as the feasibility of social change, the ways to get there, and the institutions that should have the authority to bring it about. While democracy and rights seemingly fit in well with each other, there are certain ways in which the two principles may collide. Majority rule is one of democracy's basic elements, but how about the tyranny of the majority? Likewise, if the administration was voted in by the majority of citizens, then what is the legitimacy, not to mention feasibility, of social protest against an elected government? In this class we will analyze together the forces working in favor and against social change in democracies, especially with respect to how those questions are solved on the Supreme Court, when it deals with the basic principles of democracy and rights.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3857-01 איך משיגים שינוי חברתי? קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכו
Potential Conflicts Between Principles of Democracy& Rights
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר זומר אהוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת