חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מעצמאות למעצמה: ארה"ב בראשית דרכה 1776-1823
  From Independence to Great Power Status: the U.S. 1776-1823                                          
1031-3841-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1600106נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ קוצין מיכאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
סוגיות בהיסטוריה הדיפלומטית המוקדמת של ארה"ב: המאבק לעצמאות; הברית עם צרפת שאפשרה את הניצחון על הבריטים; הניסיון לשמור על עצמאותה מול המעצמות הלוחמות במלחמות המהפכה הצרפתית ובמלחמות נפוליאון; הדיפלומטיה של התפשטות טריטוריאלית עד לאוקיאנוס השקט, שכללה את חורבן הילידים האמריקאים כגורם מדינאי; המדינאות של העבדות; והופעתה של אמריקה כמעצמה בפוליטיקה הגלובאלית עם הכרזת דוקטרינת מונרו. תשומת הלב תהיה על היחס בין מדינאות חוץ מצד אחד לבין התדיינות ופיתוח המרחב הציבורי מצד שני. הדגש בקריאה יהיה על מקורות ראשוניים.
Course description
Early U.S. diplomatic history: The struggle for Independence; the French Alliance that brought victory over Britain; the struggle to defend independence against the warring powers during the Wars of the French Revolution and the Napoleonic Wars; the diplomacy of continental expansion to the Pacific, which included the destruction of the American Indians as diplomatic powers; the diplomacy of slavery; and America’s coming forth as a power in global politics with the proclamation of the Monroe Doctrine. Our attention will be focused on the relation between diplomacy and deliberative politics. The readings will be drawn principally from primary sources.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3841-01 מעצמאות למעצמה: ארה"ב בראשית דרכה 1776-1823
From Independence to Great Power Status: the U.S. 1776-1823
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ קוצין מיכאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת