חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית
  Politics and the International Economy                                                               
1031-3697-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0900-1200103נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ מרגלית יותם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבחן כיצד הפוליטיקה משפיעה על קשרים כלכליים בין מדינות. הקורס יכלול סקירה של התפתחות הכלכלה העולמית וינתח באופן שיטתי את ההשפעה של גורמים ושיקולים פוליטיים: מדוע מדינות מצליחות לשתף פעולה בנושאים כלכליים מסויימים אך לא באחרים? מדוע ממשלות מסוימות מקדמות השתלבות בגלובלזיציה בעוד שאחרות מנסות לחסום או להאט את התהליך? כיצד משפיעה פתיחות כלכלית על אפשרויות המדיניות העומדות בפני ממשלות? הקורס יתמודד עם שאלות אלו ואחרות תוך סקירת התאוריות המרכזיות והממצאים העדכניים בתחום.
Course description
This course examines the way political factors influence the economic interactions between countries. The course will provide an overview of historical and current global economic relations and systematically analyze how politics shape them: Why do countries cooperate economically in some situations but not others? Why do some governments promote globalization while others oppose it? How does international economic integration affect the policy options available to national governments? We will address these questions and others with a focus on the politics of trade, international investment, labor migration, capital control and exchange rate policy, and financial crises. The course will approach these topics by examining alternative theoretical approaches and evaluating these theories using contemporary and historical evidence.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת