חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית
  Civil Rights and Liberties in Theunited States                                                       
1031-3688-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1600105נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר זומר אהוד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
בדמוקרטיה האמריקאית (ובדמוקרטיות מערביות נוספות), מלבד העיקרון המרכזי של שלטון הרוב, שולט עקרון מרכזי נוסף - הגנה על זכויות של קבוצות מיעוט, ועל חירותם של אנשים פרטיים. במערכת הממשל האמריקאי, בית המשפט העליון הוא זה שסמוך באופן מסורתי על ההחלטה איפה כוחות הרוב, השולטים בדמוקרטיה, צריכים להיות מוגבלים, ואיפה זכויות וחירויות צריכות להיות מוגנות. מטרת הקורס היא לבדוק את תפקידו של בית המשפט העליון האמריקאי ביצירת מרחבים מוגנים לשמירה על זכויות וחירויות.
Course description
Madisonian democracy creates a government of majority rule with minority rights. In this system of government it is up to the Supreme Court to determine where democratic control ends and minority rights begin.  The purpose of this course is to examine the role of the Supreme Court in setting the boundary between the two.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3688-01 זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית
Civil Rights and Liberties in Theunited States
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר זומר אהוד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת