חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים
  U.S. Supreme Court                                                                                   
1031-3687-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0900-1200105נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר זומר אהוד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
במהלך הקורס נעסוק באופן שבו פוליטיקה ומשפט נפגשים באחד המוסדות המזוהים ביותר עם הדמוקרטיה האמריקאית - בית המשפט העליון של ארצות הברית. בעזרת קריאה במקורות ראשוניים ומשניים, נבדוק את האופן שבו התפתחה הרשות השופטת בארצות הברית, איך היא השפיעה על זכויות וחירויות אזרחיות ועל המבנה המוסדי-חוקתי של ארצות הברית. בנוסף לכך, נעסוק גם במודלים אנליטיים שמטרתם לנתח את התנהגויות השופטים, ונברר שאלות נורמטיביות שעולות מתוך המחקר האמפירי על בית המשפט העליון. מטרות הקורס הן לפתח את יכולת הניתוח וההבנה של בית המשפט העליון האמריקאי ושל מוסדות פוליטיים ככלל, ולחשוב באופן ביקורתי על טענות לגבי בית המשפט העליון.
Course description
This course will examine the U.S. Supreme Court through both text and cases. The topics include – the evolution of the judiciary and its effects on the other branches of government, the influence of the Court on the incorporation of civil liberties, internal institutions of the Court and models of judicial decision-making, and issues around judicial appointments. The course goals are to improve students understanding of how the Court functions, and to develop critical analytical skills concerning prevalent claims about the Supreme Court.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3687-01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים
U.S. Supreme Court
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר זומר אהוד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת